EDUBOX

Venujeme sa deťom

V EduBoxe vytvárame priestor pre vzdelanie, voľný čas a stretávanie zaujímavých ľudí.

Zapájame dobrovoľníkov

Rozvíjame nie len deti a seba, ale ponúkame možnosť aj dobrovoľníkom rozvíjať svoje srdce cez pomoc iným.

Spájame

Držíme sa hesla, že naša spoločnosť je len taká silná, ako je jej najslabší článok.