SLUŽBY

Mentoring a tútoring

Ponúkame mentoring a doučovania pre deti a mládež vo veku od 6 do 25 rokov. Aktuálne pôsobíme v Lozorne a Bratislave, prostredníctvom partnerov aj v Nitre (Orechov dvor) a Kremnici

Poradenstvo

Naša hlavná expertíza je v oblasti vzdelávania a sociálnej práce so zameraním predovšetkým na ohrozené a znevýhodnené skupiny ľudí. Svoju skúsenosť však vieme poskytnúť aj pri zakladaní a vedení občianskeho združenia, projektový manažment, administráciu projektov a prácu s dobrovoľníkmi.

Školská a rovesnícka mediácia

V januári 2019 sme prostredníctvom Soni Koreňovej získali osvedčenie na výkon mediácie, pričom poskytujeme služby v oblasti školskej a rovesníckej mediácie školám, vzdelávacím inštitúciám, organizáciám a individuálnym záujemcom.   

Vytvorte si webové stránky zdarma!