PUBLIKÁCIE

Z okna auta sledujem, ako sa v diaľke vynára maličký, no veselý kontajner. Každému je hneď jasné, komu patrí - vonkajšie steny sú pomaľované detskými kresbami a rôznymi heslami. Hneď ako zaparkujeme, v diaľke už spozornejú prvé deti a rozbehnú sa za nami: "Kristián! Soňa!"

Tento príspevok sa venuje práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozoberáme vhodné motivačné nástroje využiteľné pre prácu so žiakmi z vylúčených komunít s víziou ich motivácie pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Poukážeme na možnosti prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania, ich vzájomnú nadväznosť. Opíšeme konkrétny príklad z...

Je vyštudovanou politologičkou. Popri štúdiu absolvovala niekoľko zahraničných pobytov, neskôr aj stáží. Po skončení štúdia sa zapojila do 1. ročníka programu Teach for Slovakia, dva roky pracovala v škole s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V súčasnosti pôsobí na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde sa venuje podporným...

Minulý rok sme mali takmer fyzickú potýčku, keď som sa ešte ako neskúsená učiteľka snažila skrotiť jeho neskrotiteľné prejavy na hodine angličtiny tým, že som ho varovala, že pokiaľ neprestane, budem musieť navštíviť jeho mamu. Okamžite bol tvárou v tvár a kričal so zaťatými päsťami, že len nech skúsim a zabije ma. Hrala som hrdinku, no cítila som,...

Vytvorte si webové stránky zdarma!