PRACUJEME NA SEBE

Chceme niečo dosiahnuť

"Každá cesta dlhá tisíc miľ začína jediným krokom."

Vieme, že ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba. Sme odhodlaní neustále na sebe pracovať - na našich hodnotách a postojoch, aby sme ukázali, že zmena je možná. 

V našom okolí a spoločnosti sa nám nepáči, že pozornosť sa zameriava na rozdiely medzi ľuďmi. My staviame na hodnotách spolupráce a spolupatričnosti. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!